Bouw de meest concurrerende woning

Uniek rekenmodel voor aannemer, ontwikkelaar en corporatie

Comfort en maandlasten bewoner centraal
Uw klant wil een nieuwe of gerenoveerde woning of bedrijfsgebouw met het meest optimale woon/werkcomfort tegen de laagste maandlasten. Om dat te bereiken is voor u als bouwer en ontwikkelaar E-TRIAS ontwikkeld. Het rekenmodel van E-Trias maakt exact inzichtelijk met welke investeringen, bouwkundig en installatietechnisch, een optimum bereikt wordt tussen energiezuinigheid en rendement. E-TRIAS geeft een 10 jaar durende rendementsgarantie af.

Wat is E-TRIAS?
We hebben een rekenmodel ontwikkeld dat gebruik maakt van het Passief Huis Planning Pakket (PHPP). Deze is ontwikkeld door het Passiv Haus Instituut in Darmstadt. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde rekenmethode, waarbij de uitkomst slechts maximaal 3% afwijkt van de daadwerkelijke energieprestatie van het gebouw. Aan het rekenmodel is een economische module en een 3-D woninggenerator toegevoegd, zodat uw woningontwerp exact en nauwkeurig geanalyseerd kan worden. Aan de economische module en de gebouwgenerator is twee jaar gewerkt en de uitkomsten zijn in de praktijk uitvoerig getest. Kijk hier hoe de module werkt.

Voordelen voor aannemer, corporatie en projectontwikkelaar
Voor de corporatie kan het van belang zijn de woningvoorraad tegen minimale investeringskosten energetisch en ecologisch te transformeren. Met een analyse van E-TRIAS is dit zeer nauwkeurig te bepalen. Hierdoor zouden bijvoorbeeld alle woningen na de economisch meest rendabele ingreep comfortabeler en energiezuiniger te maken zijn. Bovendien wordt inzichtelijk wat de onderhoud- en beheerkosten zullen zijn. Inzichten die cruciaal zijn bij sociale woningbouw. De projectontwikkelaar krijgt bij nieuwbouw of renovatie inzichtelijk met welke minimale investeringen het gebouw voldoet aan de gestelde eisen. Het afgeven van een energieprestatiegarantie geeft alle partijen zekerheid over de hoogte van de investeringen (en de daarmee samenhangende jaarlijkse exploitatielasten) t.o.v de verlaging van de verbruikslasten. Voor de woningeigenaar kunnen aannemers en ontwikkelaars de woonlasten zeer nauwkeurig inzichtelijk maken.
Vraag vrijblijvend informatie of een offerte aan.