Van woningontwerp naar laagste woonlasten

Comfortabele woning tegen de laagste woonlasten in 7 stappen

Met E-TRIAS kunnen bouwers, ontwikkelaars en corporaties exact inzichtelijk krijgen met welke investeringen en materialen, bouwkundig en installatietechnisch, een optimum bereikt wordt tussen energiezuinigheid en rendement vaneen renovatie of een nieuw te bouwen woning. Onafhankelijk bureau voor kwaliteitsborging PlanGarant borgt bovendien dat volgens de E-TRIAS analyse wordt gebouwd. In 7 stappen wordt het woningontwerp geanalyseerd en ontvangt u bij oplevering een E-TRIAS garantiecertificaat voor uw opdrachtgever.

1. Analyse woningontwerp
Het ontwerp van de woning wordt compleet geanalyseerd. U ontvangt een rapport met bouwkundige en installatietechnische maatregelen die de woning nog gezonder en comfortabeler maken en gelijktijdig de woonlasten laten dalen.

2. Optimaliseren van woningontwerp
Aan de hand van het rapport kun u de voorgestelde verbetermaatregelen laten verwerken in het ontwerp.

3. Controle + certificaat van nieuw woningontwerp
Het nieuwe ontwerp wordt door een onafhankelijke instantie beoordeeld of het leidt tot de laagste maandlasten. Als bewijs van het juiste ontwerp en analyse ontvang u een ontwerpcertificaat.

4. Kwaliteitscontroles tijdens bouw woning
Tijdens de bouw van de woning wordt gekeken of gebouwd wordt volgens het ontwerp. Door middel van kwaliteitscontroles wordt dit vastgelegd in heldere rapportages.

5. Opleverkeuring + eindmeting
Vlak voor de oplevering wordt gecontroleerd of alle installaties juist zijn geïnstalleerd. Er wordt gemeten of de woning voldoende wordt geventileerd en door middel van een luchtdichtheidstest gemeten of de woning voldoende luchtdicht is.

6. Garantiecertificaat
Op basis van de eerste vijf stappen wordt het certificaat ‘E-TRIAS’ afgegeven. Dat betekent dat de woning daadwerkelijk voldoet aan de berekende uitgangspunten.

7. Online energieverbruik
Met de E-TRIAS app heeft de bewoner altijd en overal inzicht in zijn realtime energieverbruik. Hij volgt de hoeveelheid energie die wordt verbruikt of geleverd. Door de realtime weergave van het energieverbruik kan de bewoner direct de invloed op het energieverbruik zien wanneer hij of zij bijvoorbeeld je waterkoker aanzet of de tv uitzet.

E-TRIAS Rekenmodel

Onderstaande variabelen worden in een rekenmodel ingevoerd waarbij elke investering, zowel bouwkundig als installatietechnisch, wordt beoordeeld op zijn investeringsrendement. We kijken naar energiebesparing, onderhoud, aanschaf, levensduur en terugverdientijd. Dat betekent investeringen met de hoogste rendementen. Dit leidt automatisch tot de laagste woonlasten.

 • Gezondheid
 • Comfort
 • Architectuur
 • Bouwmethode
 • Omgeving
 • Geografische ligging
 • Oriëntatie
 • Gezinssamenstelling
 • Bewonerswensen
 • Woonplaats
 • Wettelijke eisen
 • Rente
 • Inflatie
 • Jaarlijkse energieprijsstijging